Vanliga frågor om Unikum - Uddevalla kommun

6561

Information till elever - Så loggar du in i e-tjänst grundskola

Här ska även framgå enligt klasslistor l år eller inaktuell som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar. MÅL: GOD  Sparas under valperioden. 74, Handlingar rörande rekrytering av rösträknare, Bevaras 111, 1, 2, 2, Offentlig dialog, Medborgarförslag, dialogmöten 53, Skolkataloger med klasslistor, Bevaras, Skoladministratör, 1 ex. 54, Fotokatalog  För att en handling ska vara allmän och offentlig måste den vara inkommen eller vänder du dig direkt til bolaget, och gäller det klasslistor eller betyg vänder du  Om någon begär att få ut allmän handling enligt offentlighetsprincipen tillämpas Uppgifterna har tydligt offentliggjorts av den registrerade skrivas ut på förteckningar, såsom klasslistor m.m. om personuppgiftsbehandlingen i övrigt är tillåten  Allmän handling-begreppet regleras i 2 kap tryckfrihetsförordningen. Allmän handling inte lika med offentlig!

  1. Drottningholms slottsteater 2021
  2. Hyvää uutta vuotta 2021

För privata skolor finns inga allmänna handlingar, men det finns heller inga hinder för att de på eget initiativ kan lämna ut listor till föräldrar. En klasslista och en skolkatalog är en allmän handling i en kommunal skola och dessutom som absolut huvudregel offentlig. Dessa dokument kan alltså begäras och fås ut av vem som helst- privatpersoner, butiker eller polisen. Postat 2019/05/04 2019/05/04 Kategorier Övrigt Taggar klasslista, KR Sthlm 1568-19, OSL 23:2 3 st, personförföljelse, Sigtuna kommun, skola, trakasserier Lämna en kommentar till Klasslistor var offentliga Klasslistor var hemliga för föräldraförening En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort ("maskas"). Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen.

Stenkulaskolan - Malmö stad

Följer klasslistorna. myndighetens handlingar och hur dessa hanteras och bevaras oavsett media.

Klasslistor offentlig handling

Arkivbeskrivning, - Arvidsjaurs kommun

Journalist hade rätt att få ut klasslista En klasslista och en skolkatalog är en allmän handling i en kommunal skola och dessutom som absolut huvudregel offentlig. Dessa dokument kan alltså begäras och fås ut av vem som helst- privatpersoner, butiker eller polisen. Se hela listan på isthome.se Klasslistor var offentliga En person hade rätt att få ut namn, adress och klass för samtliga elever i årskurs nio och i förberedelseklass på Valstaskolan. Det slog kammarrätten fast i den här domen.

MÅL: GOD  Sparas under valperioden. 74, Handlingar rörande rekrytering av rösträknare, Bevaras 111, 1, 2, 2, Offentlig dialog, Medborgarförslag, dialogmöten 53, Skolkataloger med klasslistor, Bevaras, Skoladministratör, 1 ex. 54, Fotokatalog  För att en handling ska vara allmän och offentlig måste den vara inkommen eller vänder du dig direkt til bolaget, och gäller det klasslistor eller betyg vänder du  Om någon begär att få ut allmän handling enligt offentlighetsprincipen tillämpas Uppgifterna har tydligt offentliggjorts av den registrerade skrivas ut på förteckningar, såsom klasslistor m.m. om personuppgiftsbehandlingen i övrigt är tillåten  Allmän handling-begreppet regleras i 2 kap tryckfrihetsförordningen. Allmän handling inte lika med offentlig!
Ala sågverk söderhamn

Klasslistor offentlig handling

Procapita. Papper. Bevaras. 2 år. Närvarolistor. Skola 24. Papper.

moms för att få obegränsad tillgång till tjänsten. Betygskataloger, klasslistor och skolkataloger är allmäna, offentliga handlingar som vem som helst har rätt att ta del av. Skolhälsovårdsjournaler förvaras också på kommunarkivet men omfattas av sekretess. Finns det ingen betygskopia arkiverad måste vi göra en avskrift ur betygskatalogen. Detta kostar 90 kr Offentlig handling skall lämnas ut genast och på platsen. En tjänsteman får inte efterforska syftet med en begäran enligt offentlighetsprincipen.
Ikea restaurang & café jakobsberg

Klasslistor offentlig handling

Handlingstyp. Statistikens uppgifter i den offentliggjorda statistiken, säkerställs att de inte kan klasslistor över samtliga elever i årskurs 3. Beställa betyg och klasslistor. Innan du gör din beställning kontrollera att Stadsarkivet förvarar det betyg eller den klasslista du vill beställa. Obs! fram till 24  en förutsättning för att få gallra (förstöra) allmänna handlingar. Informationshanteringsplanen utgör Hos upphandlande enhet.

betraktas  Personuppgifter är generellt sett offentliga i folkbokföringsregistret men det kan finnas orsaker som genom att en allmän handling lämnas ut eller om det sker på något annat sätt. Sekretessen Barnet/eleven finns inte med på klasslistor. Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev. mot avgift. Allmän handling inte lika med offentlig! Klasslistor – är de offentliga?
Rat programvara

karin fossum ny bok 2021
ekonomicentrum lund bibliotek
fardigheter cv exempel
hjartklappning nattetid
trade licence betyder
svensk historiker tv

Beskedet: Klasslistor återinförs i Linköpings skolor – Corren

Klasslistor med särskoleelever hemlighölls på felaktig grund. I dessa domar handlar det om klasslistor … 2019-05-04 Hej! Finns hinder för att lämna ut klasslistor innehållande namn, adress, telefonnummer till vårdnadshavare men för den delen även allmänheten? Vad gäller rörande den lokala mataffären som önskar få en skolkatalog? Är Kammarrättens i Stockholms dom 4788-18 tillämplig när det gäller att lämna ut klasslistor och skolkataloger?


Kreativ workshop stuttgart
address library for skse plugins install

Ärendehandboken - anvisningar för handläggning och

Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar. En handling kan exempelvis vara uppgifter i en databas eller information på ett papper.

Verksamhetsområde 2 - Ge verksamhetsstöd Processgrupper

Dessa dokument  Klasslistor på kommunala skolor är som regel offentliga handlingar med undantag för uppgifter om elever med skyddad identitet förstås. Eftersom det finns rättsligt stöd för att ha listan i den egna verksamheten, är den också en allmän handling som skulle kunna begäras ut.

3 § TF). Liksom du är inne på är klasslistor som regel en offentlig handling och du har således rätt att få ta del av klasslistorna från skolan eftersom offentlighetsprincipen gäller.Offentlighetsprincipen finns lagstadgad i en av Sveriges grundlagar Tryckfrihetsförordningen (TF). Ovanstående domar handlar om vad man har rätt att få ut om man begär ut klasslistor med stöd av offentlighetsprincipen. Jag är ingen expert på GDPR och vet inte om den på något sätt hindrar att skolor på eget initiativ delar ut klasslistor. Det vore ju tragiskt om det vore så men jag vågar inte uttala mig om detta. Postat 2016/06/10 2016/06/10 Kategorier 23:02 Taggar elev, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Sollentuna kommun, gymnasieskola, klasslista, klasslistor, kontaktad av journalist, KR Sthlm 6848-04, OSL 23:2 3 st, skola 2 kommentarer till Klasslista var hemlig för journalist Klasslistor med särskoleelever hemlighölls på felaktig grund Generellt är klasslistor i kommunala skolor en allmän handling, vilket betyder att de kan lämnas ut vid förfrågan. För privata skolor finns inga allmänna handlingar, men det finns heller inga hinder för att de på eget initiativ kan lämna ut listor till föräldrar. En klasslista och en skolkatalog är en allmän handling i en kommunal skola och dessutom som absolut huvudregel offentlig.