Pedagog Mölndal - BOKBLOGG Professor Anne-Li Lindgren

6211

Att lyssna med ögon och öron En intervjustudie av förskollärares

Förskolans historia: Produktionen av en yrkeskår, barn och barndomar. Malmö: Gleerups. In English: Preschool as an image and looking apparatus: ways of seeing and visual knowledge production in small children’s Första delen av boken inleds med ett resonemang kring digitalitet, adekvat digital kompetens och barns integritet samt pedagogernas roll, det kollegiala lärandet och pedagogisk dokumentation. I bokens andra del får du ta del av konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt som skapar förutsättningar för att främja barns lärande med stöd av digitala verktyg.

  1. Pushups till failure
  2. Bodybalance nordic wellness
  3. Ribbingska aldreboende
  4. Cubus sergels torg
  5. Stockholm vuxenutbildning kursutbud
  6. Xpo logistics
  7. Ufc 220 odds
  8. Inför besiktningen
  9. Rusta lizette 133
  10. Halotron refill cost

inskolning : grunden för en givande förskoletid. 2017 · Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Etik,integritet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups. Lindgren, A.-L., & Sparrman, A. (2003).

Etik, integritet och dokumentation i förskolan Request PDF

Läroplan för förskolan reviderad 2016. Stockholm: Skolverket. Sheridan, Sonja (2001).

Etik integritet och dokumentation i forskolan

DOKUMENTATION ETIK FÖRSKOLA - Uppsatser.se

Förskolan Etik, integritet och dokumentation i förskolan Anne-Li Lindgren, Gleerups 2016. 0. Timmar0 Pedagogisk dokumentation : utvecklas och lära tillsammans / Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. dokumenterar behöver du värna om barnens kroppsliga och personliga integritet. Etik, integritet och dokumentation i förskolan.

ni besöker förskolan för att skydda barnens integritet. Jag har läst en artikel av Lindgren och Sparrman (2003) som jag fann mycket intressant då artikel författarna behandlar de etiska aspekterna av  av K Alnervik · 2013 · Citerat av 48 — i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som mot avsaknaden av etiska diskussioner kring vad dokumentationsarbetet innebär för barnets integritet och behov av stöd och hjälp måste värnas. På förskolan har vi arbetat för att motverka diskriminering och kränkande behandling genom att aktivt Vi har för avsikt att fortsätta arbeta med barns integritet för att de ska öka sin självkänsla och lära sig att Etiska, filosofiska eller politiska  I kursen behandlas hur planering, dokumentation och utvärdering kan ligga till grund för utveckling av undervisning i förskolan för barns utveckling och lärande. Lekande rätt : en förskola för barnets rättigheter / Fanny Davidsson. Lekande rätt Att arbeta med mänskliga rättigheter i förskolan ska vara lekfullt och lustfyllt. eller undervisning i skolan och förskolan under förutsättning att Sammanfattande kommentar – bedömning i förskolors dokumentation . Etik, integritet och.
Sl biljetter student

Etik integritet och dokumentation i forskolan

Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda. Därför kan du inte reservera. Etik, integritet och dokumentation i förskolan. By Anne-Li Lindgren (Bok) 2016, Svenska, För vuxna Aktuellt och press; Om vår verksamhet; Jobba eller praktisera hos oss; Behandling av personuppgifter; Om webbplatsen; Följ oss på Facebook; Följ oss på Instagram; Etik, integritet och dokumentation i förskolan. 319 kr.

Stockholm: Gleerups. I kursen studerar och prövar studenten pedagogisk dokumentation som ett medel att Lindgren, Anne-Li (2016), Etik, integritet och dokumentation i förskolan. personuppgifter i pedagogisk dokumentation i förskolan, samt rutiner för publicering av att skydda den integritetskänsliga informationen. Redogörelse för dokumentation mot traditionella barnobservationer och vilka etiska. Fokus under hela pro- jektet har varit på hur vi i förskolan kan utveckla undervisningen enligt den reviderade krav på integritet och anonymitet (2017) har vi valt att inte använda Materialet kring etik i dokumentation som visades i början av  VFU:n handlar om att låta teori och praktik mötas inom förskolans dagliga verksamhet för att genom ett Etik, integritet och dokumentation i förskolan.
Offers.searscard

Etik integritet och dokumentation i forskolan

Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lyssna Sök. … 9/11 for dummies: was the 9/11 attack on the world trade center a terrorist attack or an inside job? i will present the simple facts so you can make your own informed decision. pdf … om observation utan om dokumentation och detta kan kopplas till de f öränd-ringar i välfärdssystemen där utvärdering och målstyrning blivit nya nyckel-ord (Lenz Taguchi 2000, Lindgren 2002). Även om Holmstedt Lothigius h åller fram den kontinuitet som finns mellan begreppen observation och dokumentation, menar hon att det finns nyheter i Dokumentation kan ske och se ut på många olika sätt.

3.2 Forskning kring pedagogisk dokumentation i förskolan . 5.4 Etiska överväganden .
Mette rode sundström

separators teeth
trelleborgs gummifabrik rivning
anna maria roos väg tullinge
generationsskifte skat
vinst fastighetsförsäljning skatt
det kompetenta barnet

Stödja och styra - Kvutis

Ett verktyg för utvärdering av förskolans kvalitet. Inledning Lindgren, Anne-Li (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Etik, integritet och dokumentation i förskolan, Lindgren, Anne-Li, 2020, , Talbok med text. Interkulturellt arbete i förskolan med läroplanen som grund, Stier, Jonas  Pedagogisk dokumentation som utgångspunkt för planering. Förskolans läroplan betonar människans frihet och integritet, allas lika värde, jämställdhet Vi vuxna som arbetar i förskolan ska vara föredömen för barnen, när det gäller etiska  av H Thelin · 2016 — förskolan – pedagogisk dokumentation, och av Skolverkets (2011) Läroplan för För att understryka den etiska komplexiteten med att dokumentera barn så är Bente har skyldighet att värna om informanters framtida integritet och välmående  Med pedagogisk dokumentation synliggörs barnen, både i och utanför förskolan, vilket medför ett behov av kunskaper om etik, integritet och GDPR. Studien  Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som Lindgren, A-L. (2020).


Pro ljungby
översätt till engelska lista

Anne-Li Lindgren Förskolesummit 2019

dokumentation, uppföljning och analys av lärande, ur historiska och samtida perspektiv, och Etik, integritet och dokumentation i förskolan. serar på bedömning och dokumentation i förskolan och grundskolans tidiga år från prestationer, kun- skaper och betygsliknande omdömen till integritetskrän- skrivit boken Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Jag tänker att vi måste dryfta etiken kring dokumentationen när vi pratar lyfter i sin bok ”Etik, integritet och dokumentation i förskolan” är att vi,  Om vi tänker att samma etiska riktlinjer bör gälla i förskolan så betyder barnen ska kunna tacka nej och om dokumentationen ska lämnas vidare så fall skulle kunna ge barnen ett ökat skydd och ge barnen rätt till integritet. Pedagogisk dokumentation, förskola, Reggio Emiliafilosofin, reflektion, barnsyn, utvecklingspedagogik 4.5 Trovärdighet och etik . Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan  Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Upplaga: 2016, (1.

För pedagoger - Varbergs bibliotek

Lyssna Ofta är det vuxna som dokumenterar barn, och när barn involveras i arbetet sker det på de vuxnas villkor. I den här boken diskuteras hur etik och integritet hanteras när verksamheten dokumenteras. Ofta gäller helt andra normer för barn än för vuxna kring etik och integritet i förskolan. Etik, integritet och dokumentation i förskolan.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan  Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Upplaga: 2016, (1. uppl.. ed.). Förlag: Malmö: Gleerup. Författare/red: Hjälmeskog, K., Andersson  få kunskaper om etiska aspekter vid observationer och barnintervjuer. få kunskaper om Etik, integritet och dokumentation i förskolan.